• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Trycktanks filtrering via Omvänd Osmos:

Här sprutar man in Salt havsvatten i en stor trycktank via ett litet eller flera små ingångs hål, det gör att det byggs upp ett stort tryck i tryckkärlet på över 60 bar till slut.

Detta tryck släpper man sen ut mot de Omvända Osmos filtren och det trycket pressar då utan kompressorer upp detta tryck om 60 bar som behövs för att filtrera havsvatten till färskvatten.

Tekniken kan även användas för att pumpa upp färskvatten från stora djup i en trycktankspump.

Innovations ägare SL/1

Övrig information är sekretess stämplad.