• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Slukhålsteknologi:

Slukhål är ingett nytt fenomen, men vi har utvecklat ett konstgjort slukhåls koncept dels för rening av vattenytor i sjöar och till havs, här kan även mikroplaster filtreras bort från havsytan.

Ett annat användningsområde är vid salt havsvattenintag vid färskvattenproduktion där saltet kan bli en stor miljöfarlig biprodukt i stora mängder.

Men tas det in ytvatten i sådana anläggningar via och med just Slukhålsteknologi så är salthalten lägre vid ytan än några meter ner i havet, vilket innebär minskad biproduktion av just salt.

Övrig information är sekretess stämplad.