• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Omvänd Osmos filtrerings teknik:

Omvänd Osmos filtrering nyttjas världen runt i ca 10.000 av över 14.000 avsaltnings anläggningar för att filtrera bort Saltet från salt Havsvatten där Färskvatten är den slutliga produkten.

Processen går till på så sätt att salt havsvatten pressas med ett högt tryck på ca 60 atmosfärer (60 bar) genom ett filter med nanometer stora hål, hålen är så små så ca 6-8 vattenmolekyler går igenom dessa hål samtidigt, men saltmolekylerna som är stötte går inte igenom.

Det betyder att filtret är som en sil där saltet samlas upp på den inkommande vatten sidan, och rent färskvatten går igenom filtret "silen" och samlas på den andra sidan där det samlas upp som rent härskvatten.

Filtret måste rengöras med jämna mellanrum till och från och där från högre koncentration av ansamlat saltkoncentrat en form av (Saltlake) som normalt spolas bort, och biprodukten i processen är stora mängder Salt som är miljöfarligt i den koncentrationen.

Omvänd Osmos filtrering har funnits ett antal år och förfinas år för år allt mer.

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Omv%C3%A4nd_osmos

http://livsvatten.se/omvand-osmos-bra-eller-daligt/

http://www.vattenreningsgruppen.se/produktkatalog.html?app=2&category=avsaltningsutrustning-omvand-osmos-6765