• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Lågatmosfärs mässig Osmos filtrering:

Detta koncept är ett helt nytt koncept av hur salt havsvatten kan filtreras under lägre tryck än det nödvändiga ca 60 atmosfärer (bar) ända ner till det läge där ingen extern trycktillsättning behöver göras.

Man går ner bara 300 meter i berggrunden, då behöver man bara 30 bars tryck, 400 meter ner behövs bara 20 bars tryck osv. för att uppnå där nere det tryck på 60 bar som är nödvändigt för att filtrera via Omvänd Osmos.

Innovations ägare SL/1

Övrig information är sekretess stämplad.