• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Isberg som bogseras från Antarktis:

Genom åren har flera förslag presenterats om att ett Isberg ska bogseras till Arabiska halvön eller Afrika, och nu senast vill ett företag från Dubai bogsera ett isberg just till Dubai där bogseringen kommer att ta ca 1 år att genomföra.

En beräkning för vattenkostnaden vid tre olika avsaltningsmodeller och produktionssätt för färskvatten är framtaget och kostnaden för att få fram färskvatten via dessa produktionssätt/1000 liter är.

1. Avsmältning via Is från ett Isberg från Antarktis är ca 10.500 kr/1000 liter.

2. Avsaltning via Omvänd Osmos filtrering är ca 40-50 kr/1000 liter.

3. Högtemperatur förångning av salt havsvatten till Färskvatten med Solvärme är ca 1kr/1000 liter.

Därmed är inte Isberg från Antarktis ett speciellt billigt vatten att producera med en kostnad på lite över 10 kronor kr/liter vatten, i förhållande till högtemperatur förångning med en produktionskostnad på bara ca 0.001 öre/liter vatten, eller 10 öre för 100 liter vatten inte kostnadsmässigt försvarbart.

http://illvet.se/naturen/is/isberg-fraan-arktis-skall-bogseras-till-afrika

http://nypost.com/2017/05/17/dubai-wants-to-drag-icebergs-from-antarctica-for-fresh-water/

https://www.kanarieliv.se/2016/09/isberg-kan-forse-kanarieoarna-med-farskvatten.html

Projekta AB har ett flertal ekonomiskt försvarbara avsaltningsprojekt som kommer att erbjudas till just Dubai och andra länder runt Arabiska halvön inom kort.

Övrig information är sekretess stämplad.