• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Gruvdriftsmässigt processande av ett Isberg:

Att bedriva "Gruvdrift" efter vatten på ett Isberg är fullt möjligt, genom att man helt enkelt "Skottar" Snö och Is in i en stor tankbåt och överfullt, och sen kör hem Isen där den ska nyttjas, en viss mängd Is kommer att smälta på resan vilket bara är positivt då det är just Vattnet man vill åt.

Vinsten beräknas på fartygskostnad plus färdkostnad samt lastningskostnad, delat med beräknat antal liter vatten man beräknas få med sig hem.

Säg att totalkostnaden för de första kostnadsfaktorerna är runt 5 miljoner kr i snitt och vattenmängden hem är ca 5 miljoner liter, det betyder att vattenkostnaden är 1kr/liter eller 1000 kr/kubikmeter vatten.

Även detta är ett dyrt vatten, men billigt i hörhållande till vattenkostnaden för ett hemtransporterat Isberg där kostnaden ligger på hela ca 10,50 kr/liter vatten.

Detta är mer ett tanke och jämförelsekoncept.

Innovations ägare SL/1

Övrig information är sekretess stämplad.