• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Gravitations separering av havsvatten:

Ett koncept bygger på Gravitations separering av havsvatten där gravitationen skapar det tryck som behövs för att separera saltet ur salt havsvatten för Färskvattenproduktion i extremt stor skala utan extra energitillförsel.

Fördelen med denna teknik är att inget energikrävande konstgjort annat tryck behöver skapas med pumpteknik mm vilket kostnads effektiviserar hela processen rejält, en plusfaktor är att tvärt om viss elektrisk energi går att genereras av processen.

Övrig information är sekretess stämplad.