• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Bakslagsventil till trycktankar:

Bakslagsventilen är ingen större Innovation i Projekta AB:s Innovationsgrupp, men Bakslagsventilen löser ett problem i trycktankar där vatten ska trycksättas till över 60 atmosfärer (bar) eller mer, där inkommande vatten tappar trycket av någon anledning, där en Bakslagsventil till trycktankar löser problemet.

Här är det viktigt att det trycksatta vattnet inte av trycket pressas tillbaka i ingående vatten del, Bakslagsventilen är en enkel fjäderbelastad konstruktion som ska vid tryckfall fjädra en gummiförsedd liten skyddslucka som pressas fast av övertrycket på den trycksatta sidan.

Innovations ägare BSL/1

Övrig information är sekretess stämplad.