• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Tankesmedjan

Vi söker dej med Tal, Läs, och Skriv kunskap i något av de 30 talet språken nedan, och helst i en kombination av även då Engelska och Svenska för ett Internationellt "Think Tank"

(Tankesmedja) projekt, och som 1-3 Landsmässig språk ledare där vardera i dessa grupper.

 

Som 1-3 av språklig gruppledare av en landsmässig Think Tank del, skall du och de andra kontakta via sociala medier och på andra sätt verka för att din Landsmässiga del, skall få ett ökande antal Think Tank deltagare från ditt tilldelade landsområde.

 

Projektet går ut på ett flertal saker, som att.

 

1.  Skapa världens största Think Tank grupp, alltså ett Världsrekord i den storleksmässigt till antalet deltagare största Think Tank gruppen, vilket i sin tur ger bra reklam för projektet i sin helhet.

 

2.  Att skapa ett världsrekord i Guinness Book Of Records, och detta dels för att skapa ett erkänt dokumenterat världsrekord, men även för att skapa reklam kring projektet i världspressen, vilket betyder att möjligheterna att hjälpa Djur Natur och människor med ny teknik ökar markant.

 

3.  Medverkan i Think Tank gruppen kan ses som ett kostnadsfritt medlemskap, i en gemenskapsgrupp med många fördelar för medlemmarna i Think Tank gruppen, och utan några som helst nackdelar i medlemskapet i sig då ingen medlem har något ansvar i Projekta AB:s göromål.

 

4. Projekta AB som är ett Innovations och Konsult företag är det företag som skapat detta Think Tank koncept/projekt, där gruppen ska kunna tillfrågas gällande rådgivning i olika problembilder som Projekta AB kan ställas inför i framtiden i sin verksamhet.

 

5.  E-post adresserna är helt säkerställda från att spridas utanför Projekta AB och Think Tank gruppens egentliga användningsområde, vilket betyder att e-post adresserna bara kommer att nyttjas i en strikt eventuell kommunikation mellan Projekta AB och Think Tank medlemmarna.

 

6.  I grunden är Think Tank gruppen en passiv kommunikativ grupp i kommunikation med varandra, där kommunikation bara ska i grunden vara mellan Think Tank deltagaren och Projekta AB.

 

Detta för att förhindra negativ kommunikations argumentation i olika sakfrågor, där menings skiljaktigheter kan uppstå och därmed mindre bra argumentations kommunikation mellan medlemmar.

 

7.  Ett Internt samtalsforum är planerat för frivillig medverkan i och som är multispråksmässigt översatt till alla språk, och detta samtalsforum är då helt frivilligt att medverka i samt ta del av i de samtal som sker i detta samtalsforum.

 

8.  Projekta AB arbetar mestadels inom nya miljövänliga tekniska Innovations områden som skapar bättre miljöteknik för vår Natur, för våra Djur i naturen, samt inom teknikområden som kan hjälpa människor i nöd och undan Svält, Fattigdom, Krig och Förföljelse i andra länder.

 

9.  En fördel med en medverkan i Think Tank gruppen är att anställningar till olika avlönade arbeten inom Projekta AB kommer först att erbjudas till medverkande i Think Tank gruppen först.

 

10.  Företag som medverkar i Think Tank gruppen kommer att vara de företag som först erbjuds företagsmässiga erbjudanden och kontrakt i olika arbetsrelaterade projekt.

 

11.  Olika rekreations relaterade projekt och koncept, kommer att bara erbjudas deltagare i Think Tank gruppen.

 

12.  Bättre priser på resanden Projekta AB kan framverka via Flyg, Båt eller Buss kommer att vara en förmån för de i Think Tank gruppen.

 

13.  Enbart deltagare i Think Tank gruppen kommer att kunna köpa B-aktier med garanterad avkastning från dessa B-aktier där medlen från dessa B-aktier kommer att nyttjas för att hjälpa människor till bättre liv genom olika begränsade låsta hjälp koncept.

 

B-aktier som garanterar avkastning till B-aktie ägarna, kan bara köpas av personer som är 18 år gamla eller äldre, alternativt så kan B-aktier köpas av de under 18 års ålder med målsmans tillstånd.

 

14.  Möjligheten att B-aktie spara mot 3-5% i ränteavkastning för B-aktie sparare är ett koncept som vi nu arbetar mot ett färdigställande inom Projekta AB, vilket bara deltagare i Think Tank gruppen kommer att erbjudas.

 

15.  Innovatörer i Think Tank gruppens "Innovatör" del erbjuds prototyp framtagning samt delägande i Projekta AB via ett erbjudande av en A-aktie i Projekta AB, vilket berättigar till rösträtt vid styrelsemöten mm, B-aktie ägande är en helt annan aktie typ med andra värden och regler.

 

16.  Projekta AB vill skapa ett Internationellt Innovations koncept som kan hjälpa alla länder till bättre miljömässig teknik som hjälper Jorden från fortsatta miljöförstörande verksamheter, och där skall dessa mål nås på längre sikt.

 

Här är medverkande i Think Tank gruppen de medverkande som kan börja göra detta möjligt, från privatperson till expert på olika ämnesområden, alla har någon tanke som kan göra stor skillnad i det lilla som det stora.

 

17.  Här kan bra förslag ge en ekonomisk kompensation beroende på förslagets skriftliga förslagsframförande, och grad av framförd detaljrikedom.

 

Alla har någon tanke då och då gällande hur något kanske skulle kunna göras bättre än det görs i dag, och dessa kan vara mycket enkla tankegångar som kan göra stor skillnad om dessa tankegångar visar sig vara genomförbara, och sådana tankegångar vill vi få in och premiera med ekonomiska kompensationer.

 

18.  Projekta AB är ett företag som vill verka i samförstånd med länder och direkt med dessa länders Medborgare och Företagare samt Innovatörer samt givetvis dess medborgare, där vi ser över och förbi politiska begränsande tankegångar som skapar just begränsningar mellan länders Medborgare och Företagare samt Innovatörer mm.

 

I dag ställs Medborgare mot Medborgare, Grupp mot Grupp, Land mot Land samt Kontinent mot Kontinent mot varandra, ofta i mycket negativa bemärkelser och aktiva förseelser där allt för ofta Politiker och Makteliten skapar dessa begränsningar i egoistiska egennyttiga syften.

 

Vi vill i Projekta AB se förbi dessa tillkorta kommanden och företeelser genom att skapa en direkt positiv begränsad kommunikation mellan länders Medborgare, Företagare samt Innovatörer mm, och inledningen mot dessa mål är just skapandet av vår Internationella Think Tank grupp.

 

19.  Globalism mot Nationalism är något vi ser mycket av i dag där dessa koncept skapar ställningstagande och negativa skeenden där Grupp ställs mot Grupp, och det är inte Projekta AB: mening att ta ett direkt externt Politiskt ställningstagande i något av dessa två koncept.

 

Men inne i Think Tank gruppen kan det i dessa två koncept det dels avges förslag som förekomma diskussioner i och om i det kommande Think Tank forumet.

 

Projekta AB:s neutrala åsikt som Opolitisk företags organisation är att både Globalism som Nationalism har för och nackdelar, och med dagens snabba möjligheter till kostnadseffektiva resanden mellan länder så kommer alla människor i framtiden att möjligen ingå i en möjlig form av en global storstat.

 

De krafter som vill påskynda denna globaliserings process skapar friktion och negativa effekter då människor från olika länder med olika kulturella värdegrunder ställs snabbt samman och mot varandra i ett samhälle, där de människor som kommer till det nya samhället inte behöver integreras i detta nya land.

 

Detta har vi i Sverige som i andra länder sett skapar separata samhälls bildningar och samhälls strukturer i även så kallade naturligt uppkomna "No Go Zoner", vilket skapar A, B, samt C klass samhällen, och ökande klassplittring i dessa våra länder detta bevisligen genererar.

 

Talesättet "Skynda Långsamt" kanske inte är ett så dåligt talesätt om man skyndar långsamt även i Globaliserings process, och låter globaliseringen ske på ett naturligt Opåtvingat sätt, ett sätt som minskar slitningar och friktionsbildningar i våra samhällen.

 

20.  Är detta med Think Tank gruppens koncept nått du anser kan vara bra oavsett vilket land du kommer ifrån, så gå då med i Think Tank (Tankesmedjan) gruppen, och medverka om än "passivt" via ditt medlemskap till att positiva saker kan framkomma via bara Think Tank gruppens storlek och utbredning i många länder.

 

21.  Sprid detta med Think Tank gruppen.

 

☆. Sprid gärna detta med Think Tank gruppen till andra så även de går med i detta projekt, det kostar inte mycket i tid, men projektet kan hjälpa Djur, Natur och utsatta Vuxna som Barn i nöd på många sätt i många länder.

 

22.  Vill du delge oss i Projekta AB en Uppfinning eller en Innovation, eller bara tankegångar gällande någon form av förbättringar som går att göra på något område, meddela då oss detta via vår e-post adress: tankesmedjan@projektaab.com

 

23.  Vill du registrera dej som deltagare i Tankesmedjan (Think Tank) gruppen, så gör du bara följande i vår registrerings formulär, samt i en kopia till vår e-post adress:

tankesmedjan@projektaab.com

 

☆. Gå in i delen Tankesmedjan.

 

Och där in i delen "Ansök Till Tankesmedjan, och följ bara de anvisningar som finns i formuläret, likt de vi förtydligar här.

 

☆. Lägg in den profilbild du vill ha in i din profil.

 

Här är ett krav att det är en respektabel bild av dej, och inte någon "Avatar" eller annan konstig bild.

 

☆. Ange ditt namn.

 

Och här menar vi ditt riktiga namn, inte något påhittat namn.

 

 

☆. Ange din e-postadress.

 

Din e-postadress kommer bara att nyttjas i kommunikation mellan dej och Projekta AB, och kommer inte att vidaresändas till andra.

 

☆. Ange ditt Expertisområde.

 

Här menar vi vad du vill lyfta fram för saker du själv tycker du är bra på enligt dej själv.

 

☆. Ange vilket Lands grupp du vill tillhöra.

 

Alltså vilket språkmässigt landsområde vill du tillhöra i Think Tank gruppen.

 

☆. Ange vilken typ av grupp du vill tillhöra.

 

Är det Innovatör om du anser dej vara en Innovatör, en Företagare om du äger ett företag, ange då även vad företaget heter, eller vill du vara i den större Privatpersons gruppen.

 

☆. Ditt meddelande.

 

Har du ett meddelande du vill skriva, så gör du det i den delen.

 

☆. Avsluta med att trycka på knappen "Send" som är längst ner på formuläret.

 

☆. Formuläret har inte alltid fungerat.

 

I några fall har vi sett att formuläret inte har fungerat med att sända in uppgifterna, mest troligt är det för att man inte angett e-post adressen, varpå formuläret vägrar slutföra registreringen.

 

Därför har vi tagit fram en sekundär inloggnings system direkt via en vanlig e-post meddelande som ska fungera parallellt med formuläret även.

 

Skulle inte formuläret fungera, vänligen sänd då samtidigt med formulär registreringen även ett kompletterande mail med samma uppgifter till tankesmedjan@projektaab.com

 

De länder och språk vi är intresserade av att komma ut i är följande.

 

Tyska.               Franska.

Polska.             Holländska.

Danska.            Finska.

Norska.             Rumänska.

Ryska.               Isländska.

Engelska.          Spanska.

Italienska.         Grekiska.

Maltesiska.       Turkiska.

Nederländska.   Arabiska.

Kurdiska.          Persiska.

Somaliska.        Armeniska.

Albanska.          Thailänska.

Ungerska.         Kinesiska.

Indiska.             Kantonesiska.

Hindi.                Romani.

Jiddisch.         

 

Och även andra språk mm.