• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Projekta AB:s Ungdomsråd.

Är ett ungdomsråd som handhar ungdomsfrågor mm i Projekta AB.

Och grundtanken är att man i Projekta AB ska kunna vara verksam i ett Aktiebolags olika verksamheter på en lättare lärande grund än i den verkliga affärsvärlden.

Vi har innom idrotten, innom Politiken samt innom UF "Ung Företagsamhet" konceptet ungdommar som bedriver dessa olika former av verksamheter, och ungdommar får till och med öppna Bankkonton med målsmans skriftliga medgivande.

Så då är det bara naturligt att de Ungdommar som vill vara och ha ett fritidsintresse innom företagande genom Aktiebolagsmedverkan, då kan medverka i detta i en kngdomsverksamhet, där även genom ett köp och sparande via ett C-aktieinnehav i Projekta AB:s Ungdomsverksamhet i Ungdomsrådet.