• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Projekta AB:s Nätverk.

Projekta AB har i dag ett nätverk bestående av 34 olika typer av organisationer med sammanlagt över 32.000 medlemmar, samt ett antal företag vi har kontakt med i Sverige som Internationellt som vi kan kontakta och rådfråga i olika frågor gällande samhälleliga som tekniska frågeställningar.

Detta gör att vi på relativt kort tid kan hitta möjliga lösningar på problemfrågor vi har behov att kunna hitta lösningar på, för vår del som för våra kunders del, och detta nätverk är under ett konstant utökande i sitt omfång av nya medlemmar.