• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Projekta AB är ett Innovations, utvecklings, konsult företag som även håller föredrag och föreläsningar gällande innovationsutveckling av gammal teknik mm för uppgradering som innovativ ny teknikframtagning, och i Projekta AB finns i dag ett 40 tal innovationskoncept under pågående utveckling i varierande grad.

I företaget arbetas det även på uppdrag med konsultation av diverse beställd specifik företagsteknisk lösningsteknik utifrån beställarens behov, och där inte vi i Projekta AB kan hitta lösningar, så kontaktar vi de 34 samarbetsorganisationer som ingår i Projekta AB:s nätverk med sina över 32.000 medlemmar i Sverige som Internationellt för att se om vi kan komma fram till lösningar den vägen, eller vår Tankesmedja bestående av ett antal personer med varierande erfarenheter på ett flertal områden.

Projekta AB söker även ständigt efter Innovatörer och ny teknik samt sammanbets organisationer eller personer in i Tankesmedjan som kan knytas i en form eller annan in i företaget för att utöka vårt företags kompetens och konceptområden med nya arbetsområden och kompetenser.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *