• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Skadedjurs bekämpning ny teknik:

Möss och råttor är skadedjur som måste kontrolleras så att inte dessa skadedjur förökar sig och blir ett problem, och dessa skadedjur beräknas kosta samhällen världen runt tiotals miljarder årligen.

Här finns i dag flera utarbetade koncept under pågående utveckling, men mer går inte att säga om dessa projekt än.

Innovations ägare BSL/1

Övrig information är sekretess stämplad.