• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Matvaru återbruk i ett kretsloppskoncept:

Mängder av mat produkter slängs dagligen från matbutiker över hela landet, mat produkter som kan nyttjas då dessa är helt färska, men mat produkter som även kan nyttjas efter att bäst före datum passerats.

Och här där dessa mat produkter kan processas och mals ner till pellets samt frysas ner omgående för transport till grisfarmar eller fiskodlingar mm även i andra länder, där dessa matvaror då kan återanvändas i nya matproduktions anläggningar.

Miljoner människor svälter i världen, medan matbutiker slänger matvaror på soptipparna där endast skadedjur som Möss, Brunråttor, Skeppsråttor och andra skadedjur frodas, där dessa skadedjur sen sprider sig i samhällen och sprider sjukdomar till människor i värsta fall med sjukdomar som råttpest eller sorgfeber mm.

Projekta AB tittar därför på möjligheten att lagstifta i värsta fall gällande matvaru hanteringen av färskvaror så dessa kan åternyttjas innan dessa matvaror blir förstörda till en återcirkulation för matvaru produktion i nya matvaru grupper, här även i tredje världen.

Exakt hur detta ska gå till är utarbetat i detalj men lagstiftning och återproduktionskrettslopp måste hänga med i utvecklingen för ett hållbart matvaru återbruk.

Innovations ägare BSL/1

Övrig information är sekretess stämplad.