• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Fartygsdrift med Högtemperatur förångning:

Högtemperatur förångnings drift av fartyg är fullt möjligt under sol rika tider i varmare klimat som Arabiska halvön och runt Afrika, där en kombination av Färskvattenproduktion och eldrift från färskvattenproduktionens biprodukt i form av Elektrisk ström kan avledas för eldrift av dessa fartyg sol rika timmar på dygnet.

Övriga tider får upplagrad överskotts elektricitet kan lagras i batteribankar och användas några timmar på dygnet, och konventionell drift kan då nyttjas under kvarvarande timmar.

På så sätt kan fossil bränsledrift minskas i bästa fall ner med ca 75%, samt biprodukten flingsalt kan spridas ut i en inte allt hör hög koncentrationsgrad bakom fartyget harmlöst.

Innovations ägare SL/1

Övrig information är sekretess stämplad.