• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Tre stegs biodynamisk tillväxt.

En "Tre stegs mässig biodynamisk tillväxt odling av mat kan göras i tre steg som följer varandra steg för steg.

1. Fiskodling.

2. Grönsaksodling.

3. Kaninuppfödning.

Först har man en fiskodling där vattnet går till ett växthus där det näringsrika vattnet från Fiskodlingen går till växthuset så mat växter kan odlas där, resterna från fiskrens kan malas ner till pellets som fiskfoder igen.

Och när mat växterna skördas kan restprodukterna nyttjas som foder till en Kaninuppfödning, där Kaninerna slaktas för köttets skull, här kan köttresterna malas ner till pellets som åternytjas som fiskfoder igen.

Så alltså både fiskrens och köttrester mm från kaniner blandas med andra matrester och bröd mm, mals ner och kvarnas ut till pellets där denna pellets fryses ner och används som fiskfoder igen in i kretsloppet.

Innovations ägare SL/1

Övrig information är sekretess stämplad.