• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Kombinationsodling Fisk och Grönsaker:

Ett koncept vi tittat på är ekologiska kombinationsodlingar av olika slag och i olika variationer med varandra, samt där dessa odlingar kan utföras i varierande miljöer.

Företaget "Pekas Tomater" odlar fisk i stora tankar där vattnet går ut från fiskodlingen till ett stort växthus i samma byggnad där Tomatplantor i jordlösa grusbesådda biobäddar får till sig det näringsrika vattnet, där vattnet i ett kretslopp renas för att återgå tillbaka till Fiskodlingen igen i ett kretslopp.

Systemet fungerar bra och fungerar det med Tomater så fungerar det med allt som kan odlas i Växthus från grönsaker till allt annat, därtill är växthusen förhållandevis billiga att bygga, bara ca 1.700 kr/kvadratmeter vilket skapar ekonomiska incitament för denna typ av odlingsteknik i nya kombinationer.

På begäran från just företaget "Pekas Tomater" så tittar på möjligheten att utvinna och koncentrera CO2 (koldioxid) ur deponigaser, Koldioxid är som bekant något som äts upp av växter där koldioxiden i kombination med fotosyntes bildar Syre, och just Syre är ju något vi behöver i vårt luftintag där vår utandningsluft är mättad igen med just CO2 (Koldioxid), varpå kretsloppet är fullbordat.

Övrig information är sekretess stämplad.