• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Grönsaks odling i Gruvmiljöer:

Ett Växthus är i princip en inkubationskammare i ett slutet system med kontrollerade tillväxtsmöjligheter, och då just Växthus är försedda med konstgjord belysning i kallare klimatzoner, så behöver i grunden inte ett växthus vara ett traditionellt växthus i ett glasförsett glashus.

Allt som kan odlas i ett traditionellt växthus kan odlas med konstbelysning i en gruvmiljö som i vertikala gruvgångar och liknande byggnationer, men tre primära faktorer är livsavgörande här, Ljus, Värme och Vatten.

Just odling av mat i gruvmiljöer har sin speciella natur där man av just utrymmesskäl som i konceptet "Neutrala Skyddade Zoner" kan vara tvungna att odla på djupet i gruvmiljöer för just matproduktion, vilket gör att matproduktionen då sker på ett helt nytt dimensionsplan.

Övrig information är sekretess stämplad.