• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Fisk odling i Gruvmiljöer:

Just odling av mat i gruvmiljöer har sin speciella natur där man av just utrymmesskäl som i konceptet "Neutrala Skyddade Zoner" kan vara tvungna att odla på djupet i gruvmiljöer för just matproduktion, vilket gör att matproduktionen då sker på ett helt nytt dimensionsplan.

Här är just fiskodling i långa vertikalschakt en fullvärdig möjlighet, för fisk kan odlas i kassar till havs, i bassänger på land, i bassänger inomhus, och då kan man även odla fisk i långa Vertikalschakt i gruvmiljöer där temperaturen är väl tempererad, lufttillförsel god och ljusförhållanden optimala.

Hur mycket fisk går det inte att odla i Vertikalschakt 500 meter långa, 6 meter breda samt 3 meter djupa, det blir en sammanlagt ca hela 9.000 kubikmeter stor bassäng, i kanske de största konstgjorda odlingsbassängerna i världen, åtminstone i gruvmiljöer.

Övrig information är sekretess stämplad.