• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Ny Samhällsmässigt nydanande fångvård:

Vi har tittat på ett nytt "Samhälls danande" fångvårdssystem för att rehabilitera kriminella in i samhället igen, istället för att skapa utanförskap och kriminella ingångar in i kriminalitet igen.

Systemet bygger på en fångvård långt från det egna samhället och den egna kulturen för att skaka om den personliga personligheten i grunden i en helt ny miljö med helt nya livsbetingelser, där rymningar är i det närmaste helt meningslösa företeelser.

Systemet bygger på som sagt fångvård på annan ort och fångvården bygger på tre steg i en fångvårds zon.

  1.  Ny acklimatiserings tid.
  2.  Ansedd in acklimatiserad tids del.
  3.  Införtjänad acklimatiserad status tid.

Fängelseperioden och strafftiden ska indelas i tre tidsaspekter, Ny acklimatiserings tid, ansedd in acklimatiserad tids del och införtjänad acklimatiserad inledd slutgiltig status tid, på detta sätt har fångar något att leva upp till när det gäller fångvårds tiden i zonen inför frigivning, och här kan även fortsatt fast avlönat arbete i zonen vara en bra morot.

Viktigt är att fångvården hanterar och bemöter fångar på ett värdigt lika baserat sätt, och att detta blir införstått hos fångarna var och en för sig, förstår fångarna att de kommer att bli behandlade som människor eller på ett kliniskt hårt sätt beroende på deras egen attityd så blir allt lättare.

Innovations ägare BSL/1

Övrig information är sekretess stämplad.