• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Modul Skolor med modul utbildningar:

Modulutbildning är ett nytt sätt att titta på en lättare form av skolgång, konceptet är relativt nytt men bygger på att bryta ner läroplanen i mindre mer lätthanterliga delar, där dessa delar lärs in del för del på skoltid eller vid egna tidpunkter, systemet frigör därmed även lärarresurser som är ett stort samhällsproblem i dag då det finns för få lärare att tillgå/elevunderlaget.

Innovations ägare SL/1

Övrig information är sekretess stämplad.