• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Konceptet Neutrala Skyddade Zoner:

Detta koncept har framförts i ett koncept kallat "Neutrala zoner utanför EU" där det har tagits upp och diskuterats från Österrike, Frankrike och Tyskland oss veterligen, vi vill påpeka att vi bara känner till de grova dragen i konceptet från EU, men vi kan dra vissa finare detalj slutsatser från den information som har lämnats ut.

"Neutrala zoner utanför EU" konceptet bygger mycket grovt på att EU-trupp går in exempelvis i Syrien och där man säkrar upp detta område dit flyktingar omlokaliseras med eller mot deras vilja, man bygger en form av interneringsläger helt enkelt, med en tanke om att skydda de som flyr.

Problemet med detta är att alla som flyr inte är flyktingar som flyr undan krig och förföljelse utan mer Ekonomiska flyktingar som flyr undan fattigdom, och dessa är inte intresserade av att interneras utan de vill in i EU länderna för att tjäna pengar som de sen kan sända hem.

Detta gör att de kommer att med stor säkerhet försöka lämna dessa interneringsläger man placerats på i exempelvis Syrien, och lyckas man lämna detta läger men infångas senare åter i ett eller på gränsen till ett EU land, så måste EU bekosta denna återtransport till interneringslägret i Syrien igen.

Hela detta koncepttänk är fel på många sätt och där sätt som.

1. Om EU-trupp går in i Syrien så kommer Syriens totalitära regim och regim ledare där "Bashar al-Assad" att gå i taket och anse att EU invaderar Syrien, varpå EU hamnar i konflikt med just " Bashar al-Assad" och regimen.

2. Ryssland kommer att stå på "Bashar al-Assad" och hans sida och anse att EU invaderar Syrien, varpå EU hamnar i en konflikt med även Ryssland.

3. Länderna runt Syrien kommer mycket möjligt att anse att kan EU invadera Syrien, så kan EU invadera deras länder, varpå de blir direkt negativa till EU på det sättet.

4. Konceptet kan ha uppkommit på grund av hur Turkiet utnyttjar flyktingarna som hot för att bli fullvärdig medlem i EU så 80 miljoner Turkar har fritt att komma in i EU länder utan gränskontroller eller visa tvång, och nu tittar EU på alternativa koncept till Turkiet.

5. Man har inte tänkt igenom detta koncept nog bra från alla vinklar, speciellt inte när det gäller att man tydligen här ska underhålla alla flyktingar med all mat, vatten, tält, värme, elektricitet, sanitet, kläder, ja allt kort och gott vilket skulle skapa en logistisk mardröm till enorma ekonomiska kostnader då allt måste transporteras till detta interneringsläger.

Projekta AB:s lösning är mycket enklare och billigare genom att man istället för ett Interneringsläger skapar ett permanent mikrosamhälle med egen vatten, elektricitet samt matproduktion, och allt som hör ett samhälle till.

Men detta kan inte EU eller ens ett land skapa då dessa inte är neutrala parter, ett företag måste skapa detta koncept för att det ska kunna benämnas "Neutralt", och detta är grunden till konceptet "Neutrala Skyddade Zoner".

Innovations ägare SL/1

Övrig information är sekretess stämplad.