• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Skärteknik i Gruvmiljöer:

I arbetet med Geobrunn konceptet uppstod även frågan hur man kommer ner på så stora djup som 5-7.000 meter rakt ner i ett nedstigningsschakt, och där utan att använda traditionell sprängteknik.

Då energibrunnar likt Geobrunn konceptet är tänkt att byggas nära befintliga samhällen är traditionell sprängteknik en utesluten metod, även på grund av att man vill behålla en homogen sprickfri bergsgrund runt nedstigningsschaktet för att minimera risken att sten lossnar som river sönder den interna stödstrukturen i nedstigningsschaktet.

Lösningen blev en ny ej i dag praktiserad eller beprövad robotiserad skärmetodik som är delvis automatiserad och som skär ner ett skärhuvud steg för steg där spillmaterial bortförs automatiskt.

Skärmetodiken går inte bara att använda sig av för att skära skärenheten rakt ned i nedstigningsschaktet, utan skärenheten går även att nytja vid utskärning av vertikal schakt, optimalt är dock att nyttja en sekundär skärenhet för att påbörja utskärningen av vertikal schakt under nedstignings processen.

Vertikal schakt kommer att behövas skäras ut på olika nivåer av olika orsaker som lagerutrymmen mm, men även för att nyttja mineraltillgångar som kan träffas på olika djup i nedstigningsschaktet.

Påträffade mineraltillgångar av olika slag, eller påträffandet av olika metaller eller ädelmetaller som Guld, Silver, Koppar, Kobolt eller jordartsmetaller, kan rendera att en Geotermisk Energibrunn kan betala sig bara via dessa fyndigheter många gånger om.

Övrig information är sekretess stämplad.