• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Multiproduktiva gruvmiljöer:

Tanken med multiproduktiva gruvmiljöer är att nyttja så många produktionssätt som möjligt i en gruvmiljö och i de vertikalschakt man kan bryta ut ur i grunden i en och samma Geotermisk Energigruva, för att göra denna gruvmiljö just så "Multiproduktiv" som bara möjligt.

Detta omfattar en mängd produktions och nyttjandeområden som olika växthusodlingar av olika mat och nyttoväxter, Fiskodlingar, Lagerutrymmen, Boendeutrymmen, Energiproduktions sätt.

Avsaltningsanläggnings produktion, Vätepillerproduktion, Gruvbrytning av mineraler och metaller, Svampodlingar, Turism, Hönsuppfödning, industrier ja allt som kan odlas eller produceras på ytan och inomhus mm.

Övrig information är sekretess stämplad.