• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Energilöst Gruvventilationssystem:

I arbetet med Geobrunn konceptet uppstod frågan hur syresättningen och av ventileringen av luft på stora djup skulle kunna lösas kostnadseffektivt.

Detta löstes på ett sätt där en form av självcirkulations process arbetades fram, en process som inte bara är helt utan tillufts och frånluftsfläktar, utan en process som därtill producerar elektricitet vid luftombytesprocessen.

Övrig information är sekretess stämplad.