• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Byggmaterials produktion från Gruvavfall:

Gruvavfall kan nyttjas som Byggmaterial på ett flertal olika sätt som vid Mur byggnationer, Vägbyggen, som Dränagematerial, Hus byggnationer, Vågbrytare, som Fyllnadsmaterial, som Grus i Biobäddar, som Sand för cementblandning, Gatsten.

Gruvavfall kan därtill nyttjas på ett ytterligare flertal sätt där bara fantasin sätter gränserna, här kan även sten skäras med vattenskärningsteknik till mursten mm, och här har givetvis sten typen en avgörande roll för användningsområdena.

Övrig information är sekretess stämplad.