• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Toriumreaktor konceptet:

Vi arbetar inte i detta högteknologiska område som avhandlar just Toriumreaktorer, och just Toriumreaktorer anses ju vara nästa generation av kraftverk som bygger på vidare nyttjande av uttjänt uranavfall från kärnkraftverk, men vi sneglar lite lätt på olika tillämpnings applikationer rörande Toriumreaktorer.

Ett Atomkraftverk har som allt annat sina för och nackdelar, fördelar är att elektriciteten är förhållandevis billig att producera, nackdelarna däremot är fler som radioaktiva utsläppsrisker, höga byggnationskostnader, uttjänt kärnbränsle måste kapslas in i ca 100.000 år innan strålningen avtar.

Atomkraftverk nyttjar bara ca 1-3% av det uran som nyttjas i ett kärnkraftverk, resten måste slutförvaras i ca 100.000 år, Toriumreaktorer kan nyttja och återanvända gammalt reaktoravfall där energin kan tas ut i mycket högre procentsatts.

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/fran-karnavfall-till-bransle

https://www.nyteknik.se/teknikrevyn/urusel-verkningsgrad-hos-karnkraftverk-6370789

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnkraftverk

https://www.svd.se/lag-verkningsgrad-pa-karnkraftverken-aterinfor-ordensvasendet-hasttavlingar-varre-for-2-000-ar-sedan

http://www.barometern.se/debatt/ineffektivt-och-dyrt/

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnbr%C3%A4nsle

https://www.sydsvenskan.se/2009-05-10/gammalt-karnbransle-kan-atervinnas

http://miljonytta.se/framtid/torium-ett-renare-billigare-och-sakrare-alternativ-till-uran/

Övrig information är sekretess stämplad.