• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Kemisk Bensin:

I Sverige har vi möjligheten att bygga anläggningar för att producera och utvinna ur deponigaser mm vad som benämns som "Kemisk Bensin" från olika gasutsläpp från industrier där dessa utsläpp går annars normalt ut i luften och sen upp i atmosfären där Ozonlagret kan ta skada av dessa föroreningar.

Kemisk bensin kan tillverkas av Deponigaser som Koldioxid (CO2) och Vätgas (H2) relativt billigt och kan minska Sveriges beroende av olja mm från oljeproducerande länder, och under omställning till alternativa energiformer för bilar, så kan Kemisk Bensin snabba på Sveriges oberoende av Bensin framöver.

Därav tittar vi på möjligheter att lätt och billigt producera eller tillvarata koldioxid från befintliga deponigaser, Koldioxid och Vätgas för en produktion av just Kemisk Bensin.