• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Geotermisk energimässig djupbrunns teknik:

Den "Geotermiska energibrunnen" eller Geobrunnen kort och gott, där detta miljövänliga innovationskoncept bygger på att inte bara ta tillvara värmeenergi ur en ytlig del av jordskorpan, utan i detta koncept går vi så att säja till botten och på djupet med ett energiproduktionskoncept som har många fördelar.

Projektet handlar i grunden om att skapa en mycket djupgående geotermisk energibrunn som går rakt ner i jordskorpan 5-7.000 meter rakt ner i ett ca 6 meter i diameter stort borrhål i ett första steg, då personal måste ner på dessa djup för konstruktion av det andra projekt steget, eller andra sidorelaterade projekt steg.

Man kan ju vid en första tanke tänka att så långt ner som 5-7.000 meter ner i jordskorpan kan man inte komma, men i Sydafrika är man redan nere på 3.900 meters djup i en guldgruva vid namn Tau Tona-gruvan, och man beräknar att man kan tekniskt sett komma ner ca 10.000 meter ner i jordskorpan innan värmen blir för hög.

https://www.libertysilver.se/kc/news?id=276

Konceptet bygger dels på att dels överföra värme i form av både Varmluft, Ånga eller Varmvatten till ytan i företrädesvis länder där just dessa värmeformer behövs höst och vintertid.

Men även att koka varmvatten i det andra steget till ånga där ångan driver ångturbiner som alstrar miljövänlig elektricitet i klass med ett Atomkraftverk men utan ett Atomkraftverks negativa sidor och mer än det om anläggningen byggs ut på rätt sätt.

Vidare finns ett flertal unika fördelar med detta koncept som att mineraltillgångar kan upptäckas under nedstigningen i energibrunnen, samt nya vetenskapliga rön kan göras på dessa djup, för att inte tala om turistfaktorer av varierande slag.

Under arbetet med detta koncept framkom ytterligare ett flertal nya innovationskoncept och ideer för att lösa vissa tekniska problem, vilket är vanligt när man arbetar med nya teknikmodeller och dessa nya innovationskoncept kan användas dels i den geotermiska energibrunnen, som på andra helt nya konceptområden.