• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Danska Vätepiller så kallade Vätebomber:

Ett Danskt företag har utvecklat ett medium en bärare för Vätgas som bränsle till olika fordon som bilar och bussar mm, normalt när man tänker på Vätgas som drivmedel så tänker man på Katalysatorer eller flytande Vätgas i en trycktank på ett fordon.

Vätgasdrift har inte riktigt slagit igenom som drivmedel mest av två orsaker, dels på grund av beskattning, dels på grund av att bränsleformen är svår att få till, där flytande Vätgas i en bränsletank är ett högexplosivt flytande bränsle, och det känns för många inte tryggt att åka omkring med en högexplosiv bomb i sitt fordon.

"Danska Vätepiller" löser dock bärarproblemet av Vätgas som bränsle, i kontakten med en av uppfinnarna av dessa Vätgaspiller så uppenbaras ett annat problem med Vätgas och Danska Vätgaspiller som bränsle.

Vätgas och just "Danska Vätgaspiller" som bränsle som sådan är väl utbyggd och klart att ta i bruk.

Men då vätgas ska kunna klassas som ett helt grönt miljövänligt bränsle, så måste produktionssättet av Vätet och de Danska Vätgaspillren vara gjort på ett miljövänligt sätt, och det är här vi på Projekta AB har en lösning på detta problem.

Övrig information är sekretess stämplad.