• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Tidfaktorekonomi av Karl Gustafson:

Vi utreder konceptet Tidfaktorekonomi som uppfanns av Innovatören Karl Gustafson och förfaren av boken "DEUS EX machina" redan runt 1960 men där boken gavs ut först 2006, och där konceptet bygger på grovt sagt fasta värden kontra O-fasta värden vilket skapar svängningar i det som saknar ett fast värde.

Här menas det att en meter är en meter, en liter är en liter, ett kilo är ett kilo samt en minut eller en sekund är en minut eller en sekund, men en krona är inte alltid en krona då kronan inte har ett fast värde utan ett flexibelt värde, där en krona ibland är värt 80 öre samt ibland 1krona och 20 öre.

Detta skapar problem då det bland annat går att spekulera i valutors upp och nedgång i förhållande till varandra, där de som valutaspekulerar tjänar enorma summor på denna valutaspekulation.

Karl Gustafsons utarbetade koncept "Tidfaktorekonomi" baseras på att valutan får ett konstant Fixt värde via Tid som fast värdemätare för valutor, men detta koncept har mött stort motstånd där professorer på universitet inte ens beviljats medel till datasimuleringar för att testa just Tidfaktorekonomi konceptet den vägen.

Projekta AB avser att titta på just Tidfaktorekonomi som sådant koncept, men även en uppgraderad version i kombination med Projekta AB:s eget valutakoncept "Digital Zonvaluta".

Detta dels för att just Tidfaktorekonomi konceptet skrevs på 1960 talet, och efter det skedde den digitala revolutionen med elektroniska valutabegrepp och betalnings medel, och därför kan just modern Digital Tidfaktorekonomi vara något som kompletterar upp den första koncepttanken Tidfaktorekonomi av Karl Gustafson.

Innovations ägare KG/1

Övrig information är sekretess stämplad.