• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Omvänd Osmos Is:

Är en simpel produkt i form av vanlig Is som vi tittar på och som är gjord på filtrerat rent vatten från Omvänd Osmos filtrering, det betyder att vattnet fryses ner och Isvattnet som har en mycket stor renhetshalt då i stort sett inga föroreningar finns i Isen.

Och klarhetsgraden bör vara mycket hög utan syrebubblor som uppstår vid nedfrysning av vanligt kranvatten, detta koncept tittar vi på till och från men är inget i dag prioriterat område i dagsläget, här finns ytterligare tillämningsområden vilket inte tas upp här.

Innovations ägare SL/1

Övrig information är sekretess stämplad.