• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Direkt översändbar Digital Zonvaluta:

Konceptet bygger grovt på en digital valuta med ett fast värde där det fasta värdet fastställs av den faktiska valutamängden på en Bank eller ett konto i varige given tidpunkt, och där om 100 miljoner kronor finns på Banken eller kontot, så kan bara 100 miljoner kronor finnas i omlopp på enskilda konton i den Digitala Zonvalutan.

Visst reservkapital finns dock för att väga upp oförutsedda skeenden i hanteringen mellan Bankens valutatillgång och de enskilda kontonas valuta innehåll.

Den Digitala Zonvalutan bygger även på att handel sker konstant mellan köpande parts konto och säljande parts konto där inkomstskatt dras automatiskt från säljande parts inkommande valutamängd i fasta skattesatser.

På så sätt existerar inget behov av en granskande skattemyndighet då alla beskattningsbara transaktioner är automatiskt självbeskattande, på detta sätt minskar omkostnaderna via minskade kostsamma kontrollsystem, varpå lägre skattesatser kan tas ut vid dessa transaktioner.

Innovations ägare SL/1

Övrig information är sekretess stämplad.