• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

A B och C-aktieägande i Projekta AB.

Vad innebär ett A-aktieägande?
Enbart A-aktieägare har rätt att medverka på aktieägarmöten eller delta med att rösta i Styrelsemöten mm, här kan man enbart inneha en A-aktie som berättigar till rösträtt. A-aktier kan bara tilldelas styrelsemedlemmar samt styrelseledamöter i Projekta AB, där även Innovatörer samt företagare som aktivt medverkar med sina Innovationer eller sitt företagande i Projekta AB. Då A-aktier tilldelas de personer i styrelsens omedelbara närhet genom ett majoritetsbeslut över 51% , av Aktiemajoritetsägarna så kan ett majoritetsbeslut från över 51% av Aktiemajoritetsägarna även avsätta samt sparka A-aktieägare om situationer uppstår som avkräver dessa beslut. Samtliga som tilldelas en A-aktie avkrävs en skriftligt underskriven samt bevittnad edsintygan om att följa de regler som innefattar ett A-aktieägande, samt en medverkan i Projekta AB:s styrelsegrupp, samt åldersgränsen är satt till 18 år för A-aktie ägande och inträde i styrelse gruppen.

Vad innebär ett B-aktieägande?
Med ett B-aktieägande så måste du vara med i Tankesmedjan gruppen, och då är du på ett sätt delägare i Aktiebolaget Projekta AB men där utan rösträtt i styrelsen eller deltaganderätt på möten, här kan du köpa så många B-aktier du vill i Projekta AB, samt du har andra fördelar även som medlem i Tankesmedjan. Det betyder att B-aktie innehav kan ses som ett allternativt till ett sparbanks konto, med den skillnaden i dag med att ett banksparande inte genrerar ränta på sparkapitalet, vilket B-aktie innehavet genererar.

Vad innebär ett C-aktieägande?
Ett C-aktieägande är ett i grunden likadant aktieägande som ett B-aktie ägande men i ungdomsutförande för ungdommar under 18 år. Ungdommar kan avge råd via "Ungdomsrådet", samt Ungdommar kan köpa och äga C-aktier till ett värde av 100 kr st, där C-aktier genererar ett aktieutdelning, men då bara med och efter målsmans skriftliga medgivande till medverkan.