• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Denna hemsida är under omkonstruktion och där även till Engelsk textversion.

De Innovations delar som tas upp på hemsidan avges med viss grundläggande information, detta då all information inte på grund av företagssekretess mässiga skäl kan framföras i detalj innan Patent och Designskydd säkrats upp, och företaget arbetar företrädesvis med grön miljövänlig teknik.